نوسراوە هاتوەکان

لە بۆشایی تەنیشت وشەی Search ژمارەی نوسراوەکەت بنوسە

لە دەرکەوتنی هەر ئەنجامێك ، بزانە کە وەڵامی نوسراوەکەت لە وەزارەتی پەروەدەوە هاتۆتەوە

wdt_ID ژمارەی نوسراوی هاتو بابەت بەرواری نوسراوی هاتوو ژ. هاوپێچ ژمارەی پۆست نوسراوی ئاماژە بەرواری هاتنی پۆست
5354 13168 ڕەزامەندی 02/10/2018 0 پۆستی 121 20605 08/10/2018
5355 13214 گشتاندن 02/10/2018 5 پۆستی 121 08/10/2018
5356 13240 ڕەزامەندی 02/10/2018 0 پۆستی 121 19362 08/10/2018
5357 13260 كۆنوسی كۆبوونەوە 02/10/2018 4 پۆستی 121 08/10/2018
5358 13365 بیان رای 02/10/2018 0 پۆستی 121 18893 08/10/2018
5359 13374 فەرمانی وەزاری 02/10/2018 0 پۆستی 121 10548 08/10/2018
5360 13380 مۆڵەت 03/10/2018 0 پۆستی 121 20393 08/10/2018
5361 13404 فەرمانی وەزاری 03/10/2018 0 پۆستی 121 19485 08/10/2018
5362 13405 فەرمانی وەزاری 03/10/2018 0 پۆستی 121 19554 08/10/2018
5363 13406 فەرمانی وەزاری 03/10/2018 0 پۆستی 121 19475 08/10/2018