لە بۆشایی تەنیشت وشەی Search ژمارەی نوسراوەکەت بنوسە

لە دەرکەوتنی هەر ئەنجامێك ، بزانە کە وەڵامی نوسراوەکەت لە وەزارەتی پەروەدەوە هاتۆتەوە

wdt_ID ژمارەی نوسراوی هاتو بابەت بەرواری نوسراوی هاتوو ژ. هاوپێچ ژمارەی پۆست نوسراوی ئاماژە بەرواری هاتنی پۆست
1 16720 فةرمانى وةزارى 29/12/2016 0 تايبةت 20746 1/2/2017
2 466 كاروبةرنامة 21/12/2016 0 تايبةت 1/2/2017
3 16495 ريزوسوثاس 12/28/2016 1 ثوستى 161 1/3/2017
4 16496 دووثاتكردنةوة 12/28/2016 1 ثوستى 161 11790 1/3/2017
5 16497 ثيشنيار 12/28/2016 1 ثوستى 161 16017 1/3/2017
6 16679 فةرمانى كاركيري 12/28/2016 1 ثوستى 161 625 1/3/2017
7 16491 طواستنةوةي رازة 12/28/2016 0 ثوستى 161 1971-20894 1/3/2017
8 16513 فةرمانى وةزارى 12/28/2016 0 ثوستى 161 14824 1/3/2017
9 16514 فةرماني وةزارى 12/28/2016 0 ثوستى 161 4987-12900-995 1/3/2017
10 16521 فةرماني وةزارى 12/28/2016 0 ثوستى 161 21557 1/3/2017