پوختەی کورتکراوەی بابەتی بیرکاری لە( پۆلی ١ بنەڕەتی تا ١١)ـی ئامادەیی بۆ هەردوو بەشی زانستی و وێژەیی بۆ قوتابخانەکانی خوێندنی کوردی و عەرەبی